Ngày 11/06/2023
02:00
11-06-2023
Manchester City
- vs -
Inter Milan
x