Ngày 30/05/2023
18:00
30-05-2023
Binh Dinh
- vs -
Hai Phong
19:15
30-05-2023
Cong An Ha Noi
- vs -
Khatoco Khanh Hoa
Ngày 31/05/2023
17:00
31-05-2023
Hoang Anh Gia Lai
- vs -
Hanoi FC
18:00
31-05-2023
Nam Dinh FC
- vs -
Hong Linh Ha Tinh
19:15
31-05-2023
Ho Chi Minh
- vs -
Da Nang
Ngày 01/06/2023
17:00
01-06-2023
Becamex Binh Duong
- vs -
Thanh Hoa
19:15
01-06-2023
Viettel FC
- vs -
Song Lam Nghe An
Ngày 04/06/2023
18:00
04-06-2023
Hong Linh Ha Tinh
- vs -
Binh Dinh
19:15
04-06-2023
Hanoi FC
- vs -
Nam Dinh FC
19:15
04-06-2023
Hai Phong
- vs -
Hoang Anh Gia Lai
Ngày 05/06/2023
18:00
05-06-2023
Thanh Hoa
- vs -
Cong An Ha Noi
18:00
05-06-2023
Da Nang
- vs -
Becamex Binh Duong
Ngày 06/06/2023
17:00
06-06-2023
Khatoco Khanh Hoa
- vs -
Viettel FC
18:00
06-06-2023
Song Lam Nghe An
- vs -
Ho Chi Minh
Ngày 23/06/2023
17:00
23-06-2023
Khatoco Khanh Hoa
- vs -
Hanoi FC
19:15
23-06-2023
Cong An Ha Noi
- vs -
Hong Linh Ha Tinh
Ngày 24/06/2023
18:00
24-06-2023
Nam Dinh FC
- vs -
Thanh Hoa
19:15
24-06-2023
Hai Phong
- vs -
Da Nang
Ngày 25/06/2023
17:00
25-06-2023
Hoang Anh Gia Lai
- vs -
Ho Chi Minh
18:00
25-06-2023
Song Lam Nghe An
- vs -
Binh Dinh
19:15
25-06-2023
Viettel FC
- vs -
Becamex Binh Duong
Ngày 02/07/2023
17:00
02-07-2023
Binh Dinh
- vs -
Hoang Anh Gia Lai
17:00
02-07-2023
Becamex Binh Duong
- vs -
Nam Dinh FC
17:00
02-07-2023
Hanoi FC
- vs -
Song Lam Nghe An
17:00
02-07-2023
Ho Chi Minh
- vs -
Viettel FC
17:00
02-07-2023
Hong Linh Ha Tinh
- vs -
Khatoco Khanh Hoa
17:00
02-07-2023
Da Nang
- vs -
Cong An Ha Noi
17:00
02-07-2023
Thanh Hoa
- vs -
Hai Phong
x